top of page

Annelund Park

Annelun park.png

 

Annelund Park är vad boende i Enköping och besökare från Uppsala och Stockholm möter när de svänger av E18 och färdas in mot staden.  På dagens åkrar, mellan tillfartsvägen till centrum i norr och med golfbana och järnväg kommer. Annelund Park kommer att vara en stadsdel planerad för en framtida marknadsanpassad hållbar livsstil.

Annelund Park är i planeringen indelat i två etapper:

Annelund Park – en andra etapp som planeras för bostäder i olika former med service som förskola, skola och äldreboende mm.

Den centrala Annelund allé leder genom området från Österleden till Stockholmsvägen. Platsen planeras som ett generöst ”torg”, Annelund Torg, ett offentligt rum med aktiviteter, torghandel mm. Här stannar också bussen.

Annelundsparken ligger i direkt anslutning väster om handelsområdet och Annelund Gård. Parken är en central plats som under sommaren nyttjas för midsommarfirande, picknick och bollspel och grönytor för andra aktiviteter, under vinterhalvåret för bland annat skridskoåkning med grillning och skidor i skidspår.

Fakta 

Mark för etablering

Tomtstorlekar från ca 500 m² och uppåt

Utformning enl plankarta

Plankarta beräknas utkomma 2025

Planerade bebyggelse 

Flerfamiljshus, små-, par- och radhus,
förskola, skola, vårdboende, mm
Handel i from av mindre detaljhandel och småverksamhet

Byggstart infrastruktur

 -

Byggstart 

 -

Försäljning 

 -

MER INFO Se kontaktinformation 

bottom of page