top of page

Annelund Gård

Annelund gård.png

Annelund Gård är den första etappen inom Annelund Park. Här planeras för ett mindre storskaligt handels- och centrum för differentierade verksamheter i anslutning till Annelund Gård med dess hotell, restaurang, och olika småskaliga verksamheter.

Den centrala Annelund Allé leder genom området från Österleden till Stockholmsvägen. Platsen planeras som ett generöst ”torg”, Annelund Torg, ett offentligt rum med aktiviteter, torghandel och annat. Här stannar också bussen.

Annelundsparken ligger i direkt anslutning väster om handelsområdet och Annelund Gård. Parken är en central plats. Under sommaren för midsommarfirande, picknick och bollspel och grönytor med andra aktiviteter, under vinterhalvåret för bland annat skidor i skidspår och skritskoråkning.
 

Fakta 

Mark för etablering

Tomtstorlekar från ca 5000 m² och uppåt

Utformning enl karta

Plankarta beräknas utkomma Q2 2024

Planerad bebyggelse 

Differentierade verksamheter, handel, hotell med konferens och värdshus mm

Byggstart infrastruktur

Q4 2024

Byggstart hus

Q4 2024

Försäljning 

Q2 2024

MER INFO Se kontaktinformation 

bottom of page