top of page

Annelund Gård

Annelund gård.png

Annelund Gård är den första etappen inom Annelund Park. Här planeras för ett mindre storskaligt handels- och centrum för differentierade verksamheter i anslutning till Annelund Gård med dess hotell, restaurang, och olika småskaliga verksamheter.

Den centrala Annelund Allé leder genom området från Österleden till Stockholmsvägen och korsar Gårdsgatan där centrum av området planeras. Platsen planeras som ett generöst ”torg”, Annelund Torg, ett offentligt rum med aktiviteter, torghandel och annat. Här stannar också bussen.

Annelundsparken ligger direkt anslutning söder om Annelund Torg och Gårdsgatan till Annelund Gård. Parken är en central plats. Under sommaren för midsommarfirande, picnic och bollspel och grönytor med andra aktiviteter, under vinterhalvåret för bland annat skidor i skidspår och skritskoråkning.
 

Fakta 

Mark för etablering

Tomtstorlekar från ca 5000 m² och uppåt

Utformning enl karta

Plankarta beräknas utkomma Q4 2023

Planerad bebyggelse 

Differentierade verksamheter, handel, hotell med konferens och värdshus mm

Byggstart infrastruktur

Q2 2024

Byggstart hus

Q3 2024

Försäljning 

Q2 2024

MER INFO Se kontaktinformation 

bottom of page